Vilkår og priser

Betaling og tilskud

Da Privat Børnepasning er et privat anliggende, går Københavns Kommune ikke ind og fastsætter betalingen. Betalingen er en forhandling mellem børnepasseren og forælderen.

Kommunen yder et tilskud afhængigt af barnets alder og antal pasningstimer om ugen.

Et eksempel vil se sådan ud

Dit barn er under 3 år og bliver passet min. 30 timer om ugen, så bliver tilskuddet på kr. 6.275 pr. måned, hvis forælderens samlede månedlige udgifter er på kr. 8.724 eller derover.

De fleste forældre vælger en forældrebetaling svarende ca. til en vuggestueplads på kr. 3.732, og så bliver den selvstændige børnepassers betaling kr. 10.007 (6.275 +3.732) om måneden pr. barn.

—-

Betaling for pasning pr. 1.6.2018 hos Lindehavens Børnepasning:

Tilskud fra kommune 6.275 kr.

Din egen betaling  3.732 kr.

Samlede betaling til børnepasser 10.007 kr.

—-

Eks. på månedsudregning

Nedenstående er et eksempel på, at en børnepasser starter den 8. i en måned (dvs. ingen betaling de første 7 dage i måneden), måneden er på 30 dage og børnepasseren får en månedlig betaling på kr. 10007:

10007 x 23 = 7.675 kr,

30 ========

Privat Børnepasning er en privat ordning, hvor kommunen yder tilskud til betalingen samt pædagogisk tilsyn med ordningen – men der stilles ikke udstyr til børnene til rådighed.

 

Søskendetilskud

Hvis du har mere end et barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, fritidshjem eller privat børnepasning, får du søskendetilskud.

Du betaler fuld pris for den dyreste plads og 50% for de øvrige pladser.

Pædagogisk tilsyn

Pædagogerne i Privat Børnepasning fører løbende tilsyn med ordningen ved hver anden måned at komme på anmeldte og uanmeldte besøg i pasningshjemmet. Det er din sikkerhed for, at dit barns trivsel og udvikling sikres bedst muligt.

Det første tilsynsbesøg finder sted allerede efter 3 uger. Efter besøget tager pædagogen kontakt til forældrene for at følge op på tilfredsheden med ordningen og for at give en tilbagemelding fra besøget.

Venteliste til vuggestue

Dit barn kan stadig stå på venteliste og opnå anciennitet til andre dagtilbud, selv om det bliver passet i en privat pasningsordning.

Når dit barn står øverst på venteliste til et andet dagtilbud, vil Pladsanvisningen sende et tilbud om plads, med mindre du udtrykkeligt har bedt Pladsanvisningen om ikke at sende tilbud til dig før en bestemt dato.

Når dit barn er indmeldt i et andet dagtilbud, kan der ikke længere udbetales tilskud til den private pasningsordning.

Opsigelse

Der er 14 dages gensidigt opsigelse varsel

Jeg har en ekstra opsigelse varsel på 14 dage, så i alt 1 måneds opsigelse.

Opsigelsen skal være skriftlig, og du vil modtage tilskud for 14 dage i opsigelsesperioden.

Du skal udfylde et ophørsskema, som du finder på  https://www.kk.dk/privatdagpleje. Det skal udfyldes med NemId.

Derudover skal du sende kopi af kvitteringsblanketter for hver måned du har benyttet børnepasseren. Blanketterne skal være underskrevet af både dig og børnepasseren. Du finder dem på www.kk.dk/privatboernepasning benyt privat børnepasning – når du køber.

Blanketterne skal sendes til privat børnepasning Frederiksborggade 15,3., 1018 Kbh. K.