Lindehaven

Valby pasningsordning lukker

Jeg lukker ned for pasningsordningen i Lindehaven, da jeg går på pension ved årets udgang 2023.
Tak for mange dejlige år med skønne børn.

De bedste hilsener

Liselotte Nielsen
Valby Pasningsordning / Lindehaven

kontakt@lindehaven.dk

Lost Password