Vilkår og priser

Betaling og tilskud

Da Privat Børnepasning er et privat anliggende, går Københavns Kommune ikke ind og fastsætter betalingen. 

P.t er betaling  til børnepasser 10.500 kr. pr. md.
Betalingen foretages direkte til børnepasseren.

Privat Børnepasning er en privat ordning, hvor kommunen yder tilskud til betalingen samt pædagogisk tilsyn med ordningen – men der stilles ikke udstyr til børnene til rådighed.

Kommunen yder et tilskud afhængigt af barnets alder og antal pasningstimer om ugen.

Læs mere om priser og tilskud på Københavns Kommunes hjemmeside

Første besøg - sådan foregår det

  1. Du har kontaktet mig
  2. Vi aftaler et besøg
  3. Er vi enige om at jeg skal  passe jeres barn, skal der udarbejdes en kontrakt mellem jer og mig. Denne kontrakt skal udfyldes på Københavns Kommunes hjemmeside  følg linket her og udfyld. Ved besøget udleverer jeg diverse papirer til jer som i skal bruge til at udfylde kontrakten.
  4. Når kontrakten er godkendt af kommunen (typist går der 3-4 uger) kan jeres barn starte i pasningsordningen.
Jeg glæder mig til at passe jeres barn.

Dette er inklusiv pasningsordningen

 

Varieret morgenmad, frokost og eftermiddagsfrugt.

Barnevogne og varme soveposer. Du behøver blot give dit barn varmt tøj på til at sove i.

Bleer har vi også, så det skal du ikke tænke på.

Søskendetilskud

Hvis du har mere end et barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, fritidshjem eller privat børnepasning, får du søskendetilskud.

Læs mere om priser og tilskud på Københavns Kommunes hjemmeside

Pædagogisk tilsyn

Pædagogerne i Privat Børnepasning fører løbende tilsyn med ordningen ved hver anden måned at komme på anmeldte og uanmeldte besøg i pasningshjemmet. Det er din sikkerhed for, at dit barns trivsel og udvikling sikres bedst muligt.

Venteliste til vuggestue

Dit barn kan stadig stå på venteliste og opnå anciennitet til andre dagtilbud, selv om det bliver passet i en privat pasningsordning.

Når dit barn står øverst på venteliste til et andet dagtilbud, vil Pladsanvisningen sende et tilbud om plads, med mindre du udtrykkeligt har bedt Pladsanvisningen om ikke at sende tilbud til dig før en bestemt dato.

Når dit barn er indmeldt i et andet dagtilbud, kan der ikke længere udbetales tilskud til den private pasningsordning.

Opsigelse

Der er 14 dages gensidigt opsigelse varsel. 

Jeg har en ekstra opsigelse varsel på løbende måned + én måneds opsigelse.

Opsigelsen skal være skriftlig til børnepasser.

Du skal ligeledes opsige skriftligt til Kommunen. Du skal udfylde et ophørsskema, som du finder på  https://www.kk.dk/privatdagpleje. Det skal udfyldes med NemId.

Derudover skal du sende kopi af kvitteringsblanketter for hver måned du har benyttet børnepasseren. Blanketterne skal være underskrevet af både dig og børnepasseren. Du finder dem på www.kk.dk/privatboernepasning benyt privat børnepasning – når du “køber”.

Læs mere om udmeldelse på Københavns Kommunes hjemmeside